– Dette er ikke klokt av Per Arne Dahl. Han viser dessverre mangel på kritisk undersøkende vilje eller evne. Det er få personer som har vært undersøkt såpass godt som Snåsamannen uten at man har funnet grunnlag for påstandene hans, sier Bjørn Are Davidsen.