Ved forrige kirkevalg var det sentrale spørsmålet hvorvidt likekjønnet vigsel skulle bli en realitet i Den norske kirke (Dnk). Som kjent var det ja-siden som vant.