– Å tøye grensene for hva som er «religionsutøvelse» for langt er uheldig. Det vil undergrave hele poenget med fritaksretten, som er å beskytte religionsfriheten, skriver politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet Hannah Atic i en e-post til Vårt Land.