– Når vi sier at vi ønsker å stå opp for livet, så forplikter det oss til å møte alle gravide på en god og omsorgsfull måte, sier Grete Yksnøy Martinsen. Hun har jobbet i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i snart tjue år, og arbeider i dag som sjelesørger i organisasjonen.