Nyheter

Det er steile fronter i Mandal menighet i Vest-Agder, etter at kantor Tormod Lindland ble oppsagt etter 30 år i tjeneste. Både biskop, prost og fellesrådsmedlemmer erklærte seg inhabile i behandlingen av oppsigelsen. Lindland mener han har blitt oppsagt fordi han har kritisert Fellesrådet og kirkeledelsen.

– Jeg mente at det var oppstått en ukultur der man et godt stykke på vei favoriserte sine egne. Og det kritiserte jeg, på faglig grunnlag, sier Lindland. Han mener konflikten i Mandal er et eksempel på at fellesrådene på mindre steder rett og slett er for små til å ha de oppgavene de har i dag.

– Jeg tror det ville være en styrke for kirkens arbeid hvis fellesrådsnivået ikke hadde vært så lokalt. Personlige relasjoner kan bli prioritert over rettighetene til arbeidstakerne og det faglige perspektivet, sier Lindland.

Fellesrådet er arbeidsgiver for de kirkelige ansatte som ikke er prester i alle kommuner. På mindre steder, som Mandal, betyr det at det kan være tette bånd mellom menighet, fellesråd og øvrig kirkelig ledelse. I konflikten i Mandal har biskop Stein Reinersten erklært seg inhabil på grunn av sitt vennskap med Tormod Lindland. Prosten i Mandal, som egentlig sitter i fellesrådet, er inhabil fordi han er part i konflikten.