Norrøne symboler har lenge blitt brukt av høyreekstreme for å markere sin ideologiske tilhørlighet. Blant annet bruker nazigruppen Den nordiske motstandsbevegelsen den norrøne Tyr-runen som sitt symbol.