Med raske skritt går Thee-Yezen Al-Obaide fram og tilbake over gulvet.