– I økumeniske sammenhenger må man ha stor raushet i forkynnelsen og forstå landskapet man er del av. Da må man la en del teologiske stridsspørsmål ligge og heller fokusere på kjernen i evangeliet og det som samler og forener, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd.