Nyheter

Denne uken avholdes verdensstyremøtet til Syvendedags Adventistkirken i Battle Creek i USA. I forkant av møtet er det særlig ett forslag som har vakt stor oppmerksomhet: Forslaget – det såkalte enhetsdokumentet – ble lagt fram som et svar på at noen steder har ordinert kvinnelige pastorer til tross for at kirken sentralt har sagt nei til dette. Og til tross for at generalforsamlingen i 2015 sa nei til at divisjoner skulle få avgjøre spørsmålet om kvinnelig ordinasjon på egen hånd.