LES MER: Stort intervju med Justisminister Kallmyr om asylpolitikken: «Eg kjem til å vere strikt»

– Det opprinnelige avslaget ble gitt på bakgrunn av opplysninger au pairen ga i søknaden, som vi tolket som om oppholdet hadde et annet formål enn kulturutveksling, og at det ble jobbet før søknad var levert hos politiet. I klagesaken har det kommet fram nyanseringer og nye opplysninger, heter det i en pressemelding fra Utlendingsdirektoratet.

UDI er fortsatt av den oppfatning at kvinnen ikke har fulgt reglene ved bytte av vertsfamilie, men mener at dette er av mindre alvorlig karakter.

LES MER: Tvangsreturnerte til Gaza blir banket opp