Nyheter

Ni unge afghanere har fått opphold i Norge etter den fornyede runden i Utlendingsdirektoratet (UDI, se over).

– Etter gjeldende praksis vil de som har fylt 18 år, og som har fått tillatelsen begrenset på grunn av manglende identitetsdokumenter, ikke bli bosatt, skriver direktør Frode Forfang i et brev til Justisdepartementet.

Dette er ingen god løsning, mener UDI – og direktør Forfang. UDI anbefaler derfor at søkere over 18 år som søker på nytt og innvilges en begrenset oppholdstillatelse, kan bosettes i likhet med de som fortsatt er mindreårige.

– UDI anser at dette vil være i tråd med intensjonen bak den midlertidige bestemmelsen,­ skriver Forfang, og viser til ekstra­runden som nå pågår i utlendingsforvaltningen, de såkalte oktoberbarna som fikk mulig­het til å søke om asyl i Norge enda en gang.