Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) varslet i fjor at Utlendingsdirektoratet (UDI) skulle se nærmere på en stor gruppe flyktninger som oppholder seg i Norge, vel 1.600 personer, og i hovedsak somaliere.