Utlendingsdirektoratet (UDI) er kanskje mer kjent for å gi avslag, men har nå opprettet et prosjekt for å finne personer som kan få opphold i Norge. Dette gjelder personer som blir mishandlet fysisk, psykisk eller seksuelt i parforholdet, og som ikke har opphold i Norge på eget grunnlag, men gjennom familiegjenforening.