Vårt Land har stilt Utenriksdepartementet ett spørsmål: