«Forskjellen mellom Tyskland og de andre landene er foruroligende». Det skriver professor Detlef Pollack i sammendraget til studien gjort av forskere ved Westfälische Wilhelms-Universität Münster i 2010.