Tybring-Gjedde ble i mai overraskende innvalgt i Frps øverste toppledelse, sentralstyret, etter flammende innlegg mot muslimsk innvandring, kamp for nasjonalstaten og påstander om at dagens klimakamp bygger på løgn.