– Mange vil nok hevde at denne åpningen for at alle kan få to barn, kommer veldig sent, sier Rune Svarverud, professor ved Universitetet i Oslo.