«Et kjøpesenter for Gud», var evangelist Robert Schullers egen beskrivelse av den enorme glasskirka. I 30 år var Krystallkatedralen den kjente teleevangelistens hjemkirke, før menigheten gikk konkurs i 2010. To år seinere ble bygget solgt til Den katolske kirke.