Til sammen vil kanalen dermed kutte 177 årsverk, noe som er rundt 20 prosent av de rundt 900 ansatte.