– Hadde dette vært en enkeltsak som ganske kjapt hadde blitt fanget opp så kunne vi tenkt at det var alvorlig, men at det kan skje feil. Det som gjør dette alvorlig er at det har gått så lang tid før feilen har blitt oppdaget og korrigert, sier Hilde Wisløff Nagell.

Tilliten til samfunnet hviler på samfunnsinstitusjonene

Nagell peker på at det er en sammenheng mellom den institusjonelle tilliten som staten forvalter og viktigheten vi tillegger normer i samfunnet. Den generelle tilliten i samfunnet hviler i stor grad på tilliten til samfunnsinstitusjonene.

– Forskning tyder på at hvis den svikter, så svikter mye annet i samfunnet. Om du ikke kan stole på institusjonene får det konsekvenser for hvordan samfunnet ellers fungerer, forteller hun.

LES MER: Trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

Rådgiver i Agenda Hilde Wisløff Nagell frykter at trygdeskandalen ødelegger tilliten til samfunnsinstitusjonene
Foto: Kaja Bruskeland & Elen Sonja Klouman

Rådgiver i Agenda Hilde Wisløff Nagell frykter at trygdeskandalen ødelegger tilliten til samfunnsinstitusjonene.

 

Opp mot 2400 saker kan være feilaktig vurdert

Norsk lov har krevd at mottakere av pengestøtte fra Nav måtte oppholde seg i Norge. I 2017 starter Trygderetten en ny vurdering og konkluderer med at regelverket var tolket feil – den norske loven var i strid med EØS-avtalen.

Opp mot 2400 saker kan være feilaktig vurdert på grunn av feiltolkningen. Det skal være 48 feilaktige dommer, hvorav 36 skal ha sonet fengselstraff på feilaktig grunnlag.

Rådgiver i tankesmien Agenda, Hilde Wisløff Nagell, sier at det som gjør saken ekstra alvorlig er at det har tatt så lang tid før feilen ble oppdaget.

En rekke organer har sviktet

Den gale praktiseringen av regelverket viser seg å ha vært feil helt siden trygdeforordningen til EU kom i 2012. En rekke uavhengige organer – Nav, påtalemyndighet og domstolene – har alle sviktet og dømt uskyldige trygdemottakere på det samme feilaktige grunnlaget siden.

– Hva forteller dette om statlige kontrollorganer – er de gode nok – eller vekker det mistanke om at staten også i annen forvaltning tar ulovlige avgjørelser?

– Det viktige nå er oppfølgingen etter dette, at vi ser at dette blir fulgt opp på en skikkelig måte, og at granskingen sikrer seg mot at noe lignende skal kunne skje igjen. Det må gis en trygghetsfølelse om at dette ikke vil oppstå igjen. Dette er noe man må ta såpass på alvor at man ikke bare retter opp det som er gjort galt overfor de som er rammet, men ser at det handler om vår tillit til Nav som institusjon. Det er viktig for vår tillit staten at de nå klarer å vise at det finnes gode kontrollmekanismer, sier Hilde Wisløff Nagell.