Klarar ikkje Åpen folkekirke (ÅF) å byggje organisasjonen i bispedøma og setje dagsorden, har dei inga framtid, hevdar Rolf Reikvam. Han er tidlegare stortingspolitikar for SV, og har vore med i organisasjonen i fleire år.