USA og Guatemala har undertegnet en såkalt «trygt tredjepartsland»-avtale. Den innebærer at migranter som krysser Guatemala på vei til USA, ikke kan søke asyl i sistnevnte land uten først å ha søkt om det i Guatemala. Dette er president Donald Trumps nyeste tiltak for å få bukt med strømmen av asylsøkere fra Mellom-Amerika. Avtalen fra fredag førte folk straks ut på gatene i byer i Guatemala, og møter også fordømmelse fra flere hold i USA.