I redaksjonen til Le Souverain i Bukavu diskuterer redaktør Lisuku nyhetsvinklinger til neste utgave av ukeavisen. Hun leder en av få uavhengige aviser i Øst-Kongo, men det er ingen ufarlig jobb.