10. april 1998 ble fredshåpet endelig tent, etter 25 års blodig strid. Da hadde konflikten kostet 3.700 liv. Langfredagsavtalen skulle fordele makt og styring mellom det protestantiske flertallet og den katolske minoriteten i den britiske provinsen.