– Når kirken og staten skiller lag, er det ikke naturlig at trossamfunn får tilgang til informasjon om at medlemmene får barn, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL).