– Det kan være positivt. Men en slik ordning vil kunne oppleves negativt hos kvinnene, sier imam Akmal Ali, sjefsimam og styreleder i moskeen Muslimsk Union i Agder.