– Det er en altfor stor forskjell mellom grad av forsømmelse og konsekvensene det får for trossamfunnene, sier Jan Harsem i Verdialliansen.