– Når ett av våre trossamfunn blir angrepet, så står hele bredden av norske tros- og livssynssamfunn sammen og viser at sånn vil vi ikke ha det i Norge. I Norge skal alle være trygge i bønn, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).