Nyhet

I flere lengre reportasjer har Fædrelandsvennen i vår avdekket overgrep og maktmisbruk i Jehovas Vitne-menigheter på Sørlandet. Også internasjonalt har organisasjonen fått svært mange overgrepsbeskyldninger mot seg det siste året. I Storbritannia rapporterer The Guardian om over hundre vitner som forteller om seksuelle overgrep og fryktkultur.

Dette blir imidlertid omtalt som «toppen av isfjellet». Felles for mange av sakene er at menigheten ikke melder videre til politiet, men tar den juridiske siden av saken i egne hender – og dermed blir svært få av overgriperne dømt.

Jørgen Pedersen ved Jehovas vitners skandinaviske avdelingskontor sier til Vårt Land at de ikke hindrer noen i å gå til politiet.

– Vi er veldig glade for å ha et rettsystem som beskytter alle, og vi følger norsk lov som alle andre. Noe annet beror på en misforståelse.