– Det gir meg enorm energi å få kjempe for gode verdier som vi i Norge må forsøke å overføre til andre regimer, sier Venstre-politiker Abid Raja til Vårt Land.