– Det har ikke vært noe større­ skifte i innretningen av vår ­arbeid med tros- og livssynsfrihet.