– Det er klart at det ligger i sakens natur, at når en så kjent person snakker om dette, vil temaet få større oppmerksomhet, sier Lars Johan Materstvedt, som er professor i filosofi ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU. Han har særlig arbeidet med medisinsk-etiske problemstillinger ved livets slutt.