Gruppas leder, Abid Raja (V), har likefullt klokketro på at den tre år gamle parlamentarikergruppa for trosfrihet har vært, og vil være, viktig: