Lokale topper i KrF opplyser at det senhøstes – etter landsstyremøtet – ble jobbet målbevisst for å finne de rette ordene som ikke ville splitte partiet i ekteskapspolitikken.