Nyheter

Nærmere 550 institusjoner med en kapital på 3400 milliarder dollar har trukket seg helt eller delvis ut av selskaper som produserer olje, gass og kull. Av disse er den største andelen trosbaserte organisasjoner: 27 prosent, ifølge en oversikt fra kampanjene Fossil Free og 350.org.

– Det er litt overraskende, sier Arild Hermstad, leder for Framtiden i våre hender.

Men han viser samtidig til en rapport Framtiden i våre hender laget i forkant av at det norske Oljefondet i 2004 fikk etiske retningslinjer. Mange av eksemplene på institusjoner som hadde trukket ut investeringene sine på grunn av etiske sider, var kristne institusjoner.

– Det kunne handle om abort, pornografi og andre spørsmål. I selve prinsippet om å ha etikk i forvaltning var kristne aktører tidlig ute, sier Hermstad.