Nærmere 550 institusjoner med en kapital på 3400 milliarder dollar har trukket seg helt eller delvis ut av selskaper som produserer olje, gass og kull. Av disse er den største andelen trosbaserte organisasjoner: 27 prosent, ifølge en oversikt fra kampanjene Fossil Free og 350.org.