141.000 nordmenn er medlemmer av et muslimsk trossamfunn i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Tall fra 2015 viser at muslimske forsamlinger utgjør en fjerdedel av alle tros- og livssynssamfunn i landet. Siden 2010 har medlemstallet i muslimske trossamfunn økt med 44 prosent, det tilsvarer 42 000 flere medlemmer.