Nyheter

141.000 nordmenn er medlemmer av et muslimsk trossamfunn i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. Tall fra 2015 viser at muslimske forsamlinger utgjør en fjerdedel av alle tros- og livssynssamfunn i landet. Siden 2010 har medlemstallet i muslimske trossamfunn økt med 44 prosent, det tilsvarer 42 000 flere medlemmer.

– Tallene vi har hentet baserer seg på offentlig støtte. De sier ikke noe om selve troen eller religiøsiteten, sier Liv Taule i SSB.

Deres levekårsundersøkelse fra 2014 viser at flere tilhører en religion enn de som aktivt deltar på gudstjeneste eller religiøse møter, ifølge Taule.

– Går vi mot et mer sekulært eller religiøst samfunn?