– Selvfølgelig vil en slik teknisk løsning gjøre det enklere, men jeg tror ikke det vil føre til noe utmeldingsras. De som ønsker å melde seg ut i dag, kan allerede gjøre det på en enkel måte, sier Ida Marie Høeg, som er forsker ved Kifo, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning.