– Jeg tror kjendisene har større forventninger til effekten av slike opprop enn den virkning vi kan registrere blant velgerne. Erfaringene fra andre valg er at det ikke er enkeltpersoners mening som får folk til å endre standpunkt, sier samfunnsviteren og valgforsker Bernt Aardal til Vårt Land.