– Etter hvert som kirkemøtevedtaket får konsekvenser på det lokale plan, vil man måtte ta stilling til samarbeid, sier Eivind Jåtun, regionleder i Norsk Luthersk Misjonssamband Sør.