Oslo kommune er ikke alene om å lønne egne prester som jobber på sykehjem. Bergen kommune finansierer tre slike stillinger, mens Stavanger, Bodø og Asker betaler én stilling hver, viser en kartlegging gjort av Oslo bispedømmeråd.