I disse dager får Norges 87 nordligste kommuner et brev fra Den katolske kirke i Nord-Norge – Tromsø stift. I brevet får kommunen vite hvor mye Tromsø stift betaler tilbake av medlemsstøtten de fikk i årene 2011-2014.