I Skien menighet ble mange kirkegjengere overrasket da sokneprest Hege Merethe Andal Hofsten giftet seg med en Human-Etisk Forbund-ansatt.