Human-Etisk Forbund (HEF) i Buskerud mener deres kartlegging viser at kommunene betaler 10 prosent mindre til tros- og livssynsfeltet utenfor Den norske kirke, enn lover og regler tilsier.