Johannes av Korset – Den katolske kirkes offisielle «doktor i mystisk teologi» – er ikke lett tilgjengelig. Han befinner seg i en tankeverden fjern fra dagens. Likevel oppdages han nå av stadig flere som opplever at han kan tolke vår tids eksistensielle situasjon.