Justisdepartementet er i innspurten med å finne fram til vel 300 personar som skal oppnemnast som leke nemndmedlemmer i Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 2017-2020.