Styreleder i Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon, Silje Kvamme Bjørndal, har i flere år sittet i representantskapet til Vårt Land, som er et internt rådgivingsorgan for avisen. Det siste året har hun hatt ordføreransvar. I et møte med styreleder i Mentor Medier, Kristin Veierød, og styrets nestleder, Erik Bjerager, mandag meddelte hun at hun trekker seg fra vervet, og med det også som styreleder i Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon.