Tall fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser at det i det i 2016 ble meldt inn 94 saker som handlet om diskriminering på grunn av religion mot kun 31 saker i 2013, melder Dagen. Saker omfatter både klager og spørsmål til LDO.