Rekruttering til teologiutdanningene og presteyrket var blant temaene som ble tatt opp flere ganger på Kirkemøtet i Trondheim forrige uke. Økonomi, vakanseordning og kutt i prestestillinger fikk også mye oppmerksomhet.