– Det måtte en Drivkraft-konferanse til for å samle tre generasjoner av oss, sier Simen Bondevik.