Trossamfunnsloven slår fast at alle kan drive med religiøs virksomhet, men for å få privilegiet å bli et registrert trossamfunn, må man oppfylle en rekke kriterier. Det er mange som forsøker å bli registrert. «Belønningen» er offentlig støtte per medlem og rett til å vie.